Login with Discord
Jubaxs BOT
Jubaxs BOT
Verified
Verified
N/A

Jubaxs BOT

JUBAXS

by JUBAXS

Verified
Verified
N/A

[TR] Discord Sunucuları için Yardımcı Jubaxs Bot (Türkçe)

Stats

2

servers
Users

18

users
Upvotes

3

upvotes
Views

97

views

Kullanıcı Komutları

Sırasıyla Kullanabileceğin Komutlar:

/yardım
Bu işlevi ve komutları gösterir.
/levelyardım
Level sisteminin komutlarını gösterir.
/gecikme
Sunucunun gecikmesini gösterir.
/profil
Kullanıcının profil bilgilerini gösterir.
/logo
Sunucunun Logosunu gösterir.
/roller
Sunucudaki tüm rolleri gösterir.
/saat
Türkiye saatini gösterir.
/piyango
Sadece sana özel piyango çeker.
/corona
Dünya çapında covid-19 hakkında bilgiler verir. Ülke bilgileri için /corona şeklinde kullanınız. Ülke isimleri İngilizce olmalıdır.

Moderasyon Komutları

Sırasıyla Kullanabileceğin Komutlar:

Sadece "Kurucu" Rolünün Kullanabildiği Komutlar:
Kurucu Komutları

/echo
Yazılanı bot yazmış gibi gösterir.
/temizle <sayı>
Mesaj kanalındaki yazıları siler, 0 hepsini siler.
/girişyardım
Giriş kanalı ayarlama komutlarını gösterir.

Sadece "Yasaklama Yetkisi" Olan Rollerin Kullanabildiği Komutlar
Yasaklama Komutları:

/yasakla
Kullanıcıyı sunucudan yasaklar.
/yasakac
Kullanıcının yasağını kaldırır.
/tekmele
Kullanıcıyı sunucudan tekmeler.

Sadece "Rol Değiştirme Yetkisi" Olan Rollerin Kullanabildiği Komutlar
Rol Değiştirme Komutları:

/rolver
Kullanıcıya rol verir.
/rolsil
Kullanıcının rolünü geri alır.
/uyari <1.Uyarı,2.Uyarı,3.Uyarı>
Kullanıcıya uyarı verir.

Level Sistemi

Bot mesajlarınızı algılar ve sayar buna göre XP kazanırsın.

/levelyardım: Level Sisteminin komutlarını gösterir.
/level: Level profilinizi gösterir. (Sürekli yazmanız durumunda göstermez.)
/levelsıralama: Sunucudaki en iyi Level Sıralamasını gösterir.

Giriş Sistemi

Komutlar ve Açıklamaları (Sadece Yöneticiler Kullanabilir)

/girişyardım: Giriş Siteminin komutlarını gösterir.
/setkanal: Botun resimli giriş mesajını göndereceği kanalı ayarlayabilirsiniz, eğer kanal ayarlanmadıysa, biri sunucuya katıldığında herhangi bir mesaj göndermez.
/setmesaj: Bu komut, giriş mesajını ayarlamanıza izin verir.
/setgirişap: Giriş arka planını değiştirmenize izin verir.
/girişönizleme: Ayarlamalardan sonra giriş profilini gösterir.

Kullanıcı Komutları

Sırasıyla Kullanabileceğin Komutlar:

/yardım
Bu işlevi ve komutları gösterir.
/levelyardım
Level sisteminin komutlarını gösterir.
/gecikme
Sunucunun gecikmesini gösterir.
/profil
Kullanıcının profil bilgilerini gösterir.
/logo
Sunucunun Logosunu gösterir.
/roller
Sunucudaki tüm rolleri gösterir.
/saat
Türkiye saatini gösterir.
/piyango
Sadece sana özel piyango çeker.
/corona
Dünya çapında covid-19 hakkında bilgiler verir. Ülke bilgileri için /corona şeklinde kullanınız. Ülke isimleri İngilizce olmalıdır.

Moderasyon Komutları

Sırasıyla Kullanabileceğin Komutlar:

Sadece "Kurucu" Rolünün Kullanabildiği Komutlar:
Kurucu Komutları

/echo
Yazılanı bot yazmış gibi gösterir.
/temizle <sayı>
Mesaj kanalındaki yazıları siler, 0 hepsini siler.
/girişyardım
Giriş kanalı ayarlama komutlarını gösterir.

Sadece "Yasaklama Yetkisi" Olan Rollerin Kullanabildiği Komutlar
Yasaklama Komutları:

/yasakla
Kullanıcıyı sunucudan yasaklar.
/yasakac
Kullanıcının yasağını kaldırır.
/tekmele
Kullanıcıyı sunucudan tekmeler.

Sadece "Rol Değiştirme Yetkisi" Olan Rollerin Kullanabildiği Komutlar
Rol Değiştirme Komutları:

/rolver
Kullanıcıya rol verir.
/rolsil
Kullanıcının rolünü geri alır.
/uyari <1.Uyarı,2.Uyarı,3.Uyarı>
Kullanıcıya uyarı verir.

Level Sistemi

Bot mesajlarınızı algılar ve sayar buna göre XP kazanırsın.

/levelyardım: Level Sisteminin komutlarını gösterir.
/level: Level profilinizi gösterir. (Sürekli yazmanız durumunda göstermez.)
/levelsıralama: Sunucudaki en iyi Level Sıralamasını gösterir.

Giriş Sistemi

Komutlar ve Açıklamaları (Sadece Yöneticiler Kullanabilir)

/girişyardım: Giriş Siteminin komutlarını gösterir.
/setkanal: Botun resimli giriş mesajını göndereceği kanalı ayarlayabilirsiniz, eğer kanal ayarlanmadıysa, biri sunucuya katıldığında herhangi bir mesaj göndermez.
/setmesaj: Bu komut, giriş mesajını ayarlamanıza izin verir.
/setgirişap: Giriş arka planını değiştirmenize izin verir.
/girişönizleme: Ayarlamalardan sonra giriş profilini gösterir.

Reviews

0
Average rating
N/A
0
0
0
0
0